Click here Join Telegram

Katarolu Mal (Diyani Teledrama) - Raween Kanishka & Upeka Nirmani

Katarolu Mal (Diyani Teledrama)
Uploaded: Saturday, 19 March 2022 - 11:16 PM
Update: 2022-03-19 - 11:17 PM
Title:Katarolu Mal (Diyani Teledrama)
Artist:Raween Kanishka & Upeka Nirmani
Music:Ranjith Premaweera
Lyrics: Shehan Galahitiyawa
Download & Views 15.8K | 34.4K
Share On: Facebook | Twitter

Download Mp3